Thursday, November 8, 2018

STRUKTUR ORGANISASI

Assalamu'alaikum wr wb
Apa kabar teman-teman? 
Kami dari Eskul Teater Glagal SMA N 3 Tegal
Berikut struktur organisasi Teater Glagat tahun 2018/2019
Penanggung Jawab : Dra Rosa Herawati S.Pd M.Pd
Pembina                  : Qona'atun Aziza S.Pd
Ketua                       : Royyan Hali Satrian
Wakil Ketua            : Nurhaliza Ahmad
Sekretaris                : Tsaltsa Nazzila Faaza
Bendahara               : Daffa Elvira Ariellistiany